Compaq Presario 12XL305 Notebooks Synaptics Touchpad driver download miễn phí (ver. 5.­4.­0A)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí Compaq Presario 12XL305 Notebooks Synaptics Touchpad driver cho Notebooks.

Notebooks Synaptics Touchpad (ver. 5.­4.­0A) phát hành 2001.04.17.

File được download 6 lần và được xem 4908 lần.

Loại Notebooks
Hãng Compaq
Thiết bị Presario 12XL305
Hệ điều hành Windows 2000, Windows ME, Windows 98
Phiên bản 5.­4.­0A
Kích thước file 8.5 Mb
Phát hành 2001.04.17
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm Compaq Presario 12XL305 Notebooks Synaptics Touchpad driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Notebooks Synaptics Touchpad Driver for Compaq Presario 12XL305 Type: Driver - Keyboard,­ Mouse and Input Devices SUPERSEDES: SP16741,­ SP16206,­ SP16205 This contains the Microsoft Certified Synaptics Touchpad Driver for Windows 98 SE,­ Windows Millennium Edition,­ and Windows 2000 for the Presario notebook models listed below.­

Driver Notebooks Compaq Presario 12XL305 phổ biến:

Driver Compaq Notebooks phổ biến: